2011/09/29

ගින්න...
ගණ අඳුර පීරමින්
අනන්තය තෙක් ඇදුණු
නිසල ඇස් හෙලන එම
හිස් බැල්ම කියයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

රාත්‍රියේ නිහඩ බව
තුනී කරමින් හෙලන
සුසුම් පොඳ කියයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

වියලී ගිය මහ පොලව
තෙමන්නට තැත් කරන
එකක් පසු පස ඇදෙන
කඳුලු බිඳු කියයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

අසරණ වූ ඔබේ සිත
සනසවන්නට තනන
මා සිතත් ගොළු කරයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

මේ සියළු ලබැඳියන්
යලි දිනෙක මේ සසරේ
හමුව යලි වෙන් වෙලා
යලි මවයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

එම නිසා මේ සසර
කෙටි කරන මාර්ගය
සොයා මතු දිනෙක අපි නිවමු
සියළු සිත් දවනා ගින්න...


-සිත්


Image: http://cdn0.wn.com/pd/db/91/65940d6f496e5f677ef28f9a4496_grande.jpg

2011/09/16

අපූරු කිරිල්ලී...

Bluebird Pictureදුටු මුල් දිනෙදිම 
නැතිව කිසි කෝලයක්
ඉගිල්ලී ගෙන ඇවිත් 
හද පුරා සිනාසී
ලෙන්ගතුව අමතමින්
හද සොර ගෙන ගියා
ඒ අපූරු කිරිල්ලී...

මවමින් සිත් මැදුරු
නිල් අහස පුරාවට  
නොඉඳුල් මගෙ සිත 
සොරා ගිය කිරිල්ලී 
සොයා යමි මම 
මුලු ලොවම පීරමින්...

-සිත්
Image: http://www.ejphoto.com/images_AZ/AZ_EasternBluebird03.jpg

2011/05/22

නෙත්
රැය පහන් වන තුරාවට
නොදී අවසර නිදන්නට
නෙත් පෙලූ මුත් රැය පුරාවට
නුඹ සොයා  ඒ නෙත් සෑම විට
නොදැනී ඇදෙයි මා සිතට

නුඹ දෙනෙත් මේ දෙසට
හෙලන ඒ බැළුමනට
හෙලන ඒ මදහසට
සිතෙනවා මා හදට
ලෝකයක් දිනන්නට


-සිත්

Image URL: http://www.al7alem.com/wp-content/uploads/2010/04/eyes.jpg

2011/05/09

නින්ද...විවර කර පියන් පත්
නිදි දෙව් දූ සොයා මා
දිග ඇදුනි යහන මත
සුමුඳු සුදු සඳ එලිය
වැටුනි ලය පුරාවට
ඇඳුනි ඔබෙ රුව මඩල
මගේ සිත පුරාවට
සිහි වුනෙමි සිහි කලෙමි
ඔබ සමග අතීතය
තව රැයක් පමනි මෙය
නිදි දෙව් දූ පළා ගිය...

- සිත්

Image Source: http://2.bp.blogspot.com/_WBI9wj5QbL4/So6TyVUMUFI/AAAAAAAAAh4/wK5Jr6Y2RF4/s320/Moonlight_by_acidxmoose.jpg

වැස්ස...


අඳුරු වැහි වලාවන්
නුබ අරණ වසා ගෙන
නංවමින් සිසිලසක්
හමා යයි පවන් රැල්
මහ හඬින් ගොරවමින්
විදුලි එළි නංවමින්
සැරසෙන්නෙ නුඹ යලිත්
දවන්න ද සිත් රැසක්

-සිත්

Image Source:  http://www.rocbike.com/wp-content/uploads/2008/08/rain.jpg