2011/09/29

ගින්න...
ගණ අඳුර පීරමින්
අනන්තය තෙක් ඇදුණු
නිසල ඇස් හෙලන එම
හිස් බැල්ම කියයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

රාත්‍රියේ නිහඩ බව
තුනී කරමින් හෙලන
සුසුම් පොඳ කියයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

වියලී ගිය මහ පොලව
තෙමන්නට තැත් කරන
එකක් පසු පස ඇදෙන
කඳුලු බිඳු කියයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

අසරණ වූ ඔබේ සිත
සනසවන්නට තනන
මා සිතත් ගොළු කරයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

මේ සියළු ලබැඳියන්
යලි දිනෙක මේ සසරේ
හමුව යලි වෙන් වෙලා
යලි මවයි ඔබේ
සිතේ සිර වූ ගින්න...

එම නිසා මේ සසර
කෙටි කරන මාර්ගය
සොයා මතු දිනෙක අපි නිවමු
සියළු සිත් දවනා ගින්න...


-සිත්


Image: http://cdn0.wn.com/pd/db/91/65940d6f496e5f677ef28f9a4496_grande.jpg

2011/09/16

අපූරු කිරිල්ලී...

Bluebird Pictureදුටු මුල් දිනෙදිම 
නැතිව කිසි කෝලයක්
ඉගිල්ලී ගෙන ඇවිත් 
හද පුරා සිනාසී
ලෙන්ගතුව අමතමින්
හද සොර ගෙන ගියා
ඒ අපූරු කිරිල්ලී...

මවමින් සිත් මැදුරු
නිල් අහස පුරාවට  
නොඉඳුල් මගෙ සිත 
සොරා ගිය කිරිල්ලී 
සොයා යමි මම 
මුලු ලොවම පීරමින්...

-සිත්
Image: http://www.ejphoto.com/images_AZ/AZ_EasternBluebird03.jpg